Lovink Zorgkompas

Ik heb een heldere visie over goede zorg. Hierin staat de persoon centraal en niet zijn gedrag. Ik werk met mensen vanuit gelijkwaardigheid. Ondersteun hen zelf de regie te hebben over het leven en de invulling daarvan. Ik kijk naar de gezonde kant van mensen en denk in mogelijkheden, niet in beperkingen. Ik ga op zoek naar de vraag die schuilt gaat achter het gedrag, zonder dat ik het gedrag veroordeel. Mensen zijn meer, dan gedrag alleen. Met het doorbreken van patronen, laat ik zien dat het ook anders kan.


Ik voel me betrokken bij het levensgeluk van de mensen waar ik mee werk. Het is belangrijk om oog en oor te hebben voor de familie en het persoonlijk netwerk. Ik sta naast hen en ga voor een duurzame relatie. Ik verdien het vertrouwen van de persoon. Door mijn persoonlijke betrokkenheid, inzet, kennis en ervaring.


Michael Lovink

Knopkruid 4

5351 KP Berghem

Tel: 06-21 87 91 25

info@lovinkzorgkompas.nl


Klachtenregeling

Ben je niet tevreden, dan heb je de mogelijkheid om ondersteuning van een klachtenfunctionaris in te schakelen. Dit kan via SoloPartners via telefoonnummer: 085-201 01 40 of via e-mail: klacht@solopartners.nl.


De klachtenfunctionaris kan het volgende voor je betekenen:

- luisteren naar je verhaal en meedenken over een oplossing;

- uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure;

- de klacht registreren.
Michael Lovink