Lovink Zorgkompas

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een evenwichtige thuissituatie. Het gevoel dat ze thuis komen in een veilige omgeving. Dat gaat in enkele thuissituaties niet vanzelf. Soms heeft het kind of de jongere of het hele gezin ondersteuning nodig. Dat laatste is echter niet altijd even gemakkelijk om in te zien en dat begrijp ik goed. Juist door deze stap te nemen, wordt erkend dat er een verbeterpunt is. De persoonlijke behoeften, individuele mogelijkheden en talenten zijn het uitgangspunt voor de verdere aanpak.


Waar kan ik bij ondersteunen:

          Buitenschoolse begeleiding

     •     Dagelijkse activiteiten buiten en binnen

     •     Begeleiding voor ouders en verzorgers

     •     PGB  zorg/begeleiding


Ik ben zelfstandig zorg/hulpverlener voor gezinnen, die ondersteuning nodig hebben. Als ouder of verzorger is het soms verstandig om de hulp van een onafhankelijk persoon in te roepen. Ik kan helpen bij het aanvragen van een indicatie of het regelen/beheren van een PGB.

Kind en jeugdzorg