Lovink Zorgkompas

Ik ben er voor mensen die een zorgvraag hebben, ondersteun mensen in alle levensfasen. Ik bied zorg aan mensen met een lichamelijke beperking, in de algemene dagelijkse levensbehoefte. Door deze beperking zijn ze minder mobiel. Ik heb aandacht voor hun kwetsbaarheid.


Waar kan ik bij ondersteunen:

     •     Buitenschoolse begeleiding

     •     Dagelijkse activiteiten buiten en binnen

     •     Ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensbehoefte en koken

     •     Zorg en begeleiding uit het PGB  

Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking