Lovink Zorgkompas

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een dienst waarbij particulieren, losse uren zorg

en advies kunnen inkopen. In de PGB beschikking wordt aangegeven hoeveel uur zorg je krijgt. Je kunt van dit budget zelf zorg inkopen en inzetten hoe je zelf wilt.


Zorgvragers kunnen in korte tijd een aanzienlijke verbetering van hun leefsituatie krijgen op gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven om de dag te structureren en beter de regie te kunnen voeren over je eigen leven. Aan de hand van een persoonlijk gesprek kan ik in kaart brengen welke zorg en begeleiding er nodig is.


Waar kan ik bij ondersteunen:

     •     Aanvragen indicatie

     •     Plannen en coördineren van de zorg

     •     Zorg en begeleiding uit het PGB

Zorg uit PGB