Lovink Zorgkompas

Ik ondersteun zorgvragers in alle levensfasen. Ik heb aandacht voor hun kwetsbaarheid. Ik vind het belangrijk dat de persoon waar ik mee werk centraal staat en dat de zorgvrager zelf de regie heeft. Ik neem alleen dingen over indien dit nodig is. Ik vind behoud en groei van persoonlijke vaardigheden belangrijk. Dat geeft zelfvoldoening.


Waar kan ik bij ondersteunen:

     •     Buitenschoolse begeleiding

     •     Dagelijkse activiteiten buiten en binnen

     •     Begeleiding voor ouders en verzorgers

     •     Zorg en begeleiding uit het PGB

     •     Crisiszorg en begeleiding

     •     Complexe zorgvragen

     •     Intensieve zorg en begeleiding


Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking